Økologisk eller konvensjonell mat?

Å velge riktig mat kan være like vanskelig som å finne rett tepper til boligen. Det er mange hensyn og ta, selv om det naturligvis også er noen forskjeller på disse to produktene. Et av de vanskeligste valgene ved kjøp av mat, er valget mellom økologisk og konvensjonell mat.

Er økologisk best?

Økologisk mat blir rost opp i skyene av noen, mens andre eksperter mener at økologisk ikke kan mette verden. Når det gjelder miljøaspektet, altså hensynet til insekter og nærnatur, kan økologisk være bedre. Samtidig krever økologisk mat større arealer, ettersom produksjonen er lavere.

Økologisk mat er heller ikke nødvendigvis bedre for klimaet. Årsaken er den samme, nemlig at økologisk gir mindre mat per areal, og at mer skog må brukes til landbruksområder. Derfor hevder noen av konvensjonelt landbruk er bedre, ettersom det kan spare gjenværende natur. Økologisk ris frigir faktisk mer metan enn ris produsert på konvensjonell måte, så økologisk produksjon betyr ikke nødvendigvis lavere klimagassutslipp. Som sagt, er det å velge riktig mat, like vanskelig som å finne perfekte tepper til hjemmet, med ulike hensyn å vurdere. Skal du kjøpe et teppe gjelder det å satse på kvalitet, og du bør også ta miljøhensyn, for eksempel gjennom å velge tepper i naturmaterialer, i stedet for plastmaterialer.

Hva er best for dyrene?

Når det gjelder dyrehold, er det også litt både og. Økologisk dyrehold, der griser, høner og kalver er mye ute, gir høyere dødelighet. Flere dyr får sykdommer og parasitter, og dyrene er også mer utsatt for rovdyrangrep. Dyr som er inne, og som får stort areal med mye rotemateriale og god bevegelsesfrihet, kan faktisk ha det bedre enn utegående dyr. Dette gjelder spesielt om vinteren eller når været er dårlig. Hva som er godt dyrehold debatteres dessuten hele tiden. Dyrene får selvsagt ikke tepper på gulvet, men det viktigste er jo at de får leveområder som gir god helse og mulighet til naturlig utfoldelse.